Google kupiło Trendalyzer

Trendalyzer umożliwia tworzenie dynamicznej grafiki komputerowej, która znacząco ułatwia prezentację informacji. Trendalyzer w sposób niezwykły może przedstawić „suche” dane statystyczne – np. przychód w danym regionie lub stan zdrowia społeczeństwa.
Trendalyzer był do tej pory produktem firmy Gapminder.
Źródło: Google Polska