25 lecie TCP/IP

Datę 1. stycznia przyjmuje się jako datę wprowadzenia w życie protokołu TCP/IP.

Tego właśnie dnia 1983 roku cała sieć ARPANET przeszła na TCP/IP. Początkowo sieć ARPANET łączyła tylko uczelnie w USA.
W latach 80. ubiegłego wieku sieć ta została podzielona na cześć przeznaczoną wyłącznie dla wojska, oraz część cywilną – dzisiejszy Internet.