PHP 5.2.11, jeśli masz 5.2.X aktualizuj!

php-logoJeśli używasz PHP nadal z gałęzi 5.2 na maszynach publicznie dostępnych im szybciej zaktualizuj do najnowszej wersji 5.2.11.
Zespół programistów 16 września wydał wersję PHP 5.2.11, w którym poprawił ponad 75 błędów, w tym 4 błędy związane z bezpieczeństwem:

 • poprawienie walidacji certyfikatu w php_openssl_apply_verification_policy
 • poprawienie sprawdzania poprawności indeksu koloru w imagecolortransparent()
 • dodano brakujące sprawdzenia poprawności związane z obróbką EXIF
 • naprawienie błędu #44683 (awaria popen w przypadku niepoprawnego trybu)

Dodatkowo najważniejsze poprawki:

 • poprawka zasad walidacji dla FILTER_VALIDATE_EMAIL
 • niepoprawne działanie wordwrap() w przypadku końca linii
 • ldap_read() powodował segfaults w przypadku niepoprawnych parametrów
 • mb_convert_encoding() nie rozumiał heksadecymalnych html-entities
 • powodowanie segfaults przez imap_search
 • awarie imap w przypadku zamykania strumienia otwartego z flagą OP_PROTOTYPE.
 • wycieki pamięci w DateTime

Jeśli używasz nadal PHP 5.0 lub 5.1 zaleca się aktualizację.