PHPUnit 3.4

php-logo16 września ukazała się kolejna wersja środowiska do testów jednostkowych dla PHP – PHPUnit 3.4.

Poza poprawkami, nowa wersja przynosi kilka nowości. Jedną z ważniejszych jest wprowadzenie zależności pomiędzy testami (Test Dependencies).

Dzięki tej funkcjonalności, możemy uzależnić test naszej metody lub całej klasy od innego testu:

  • jeden test może mieć kilka adnotacji @depends
  • @depends method jest referencją do metody method() w tej samej klasie
  • @depends class:method jest referencją do metody method() w klasie class

Kolejną ciekawą funkcją jest możliwość uruchamiania testów w osobnych procesach.  Aby móc skorzystać z tych funkcji wystarczy do klasy lub metody dodać odpowiedni komentarz:

  • @runTestsInSeparateProcesses dla klasy
  • @runInSeparateProcess gdy chcemy uruchomić daną metodę testową w osobnym procesie

Wszystkie zmiany w 3.4 możecie zobaczyć w changelog.