PHP 5.2.12

Bez echa 17 grudnia ukazała się wersja PHP 5.2.12. Mimo ukazania się PHP 5.3, jak widać w linii 5.2 nadal trwają prace.

W przeważającej liczbie (60) zajęto się poprawianiem błędów, wśród nich są poprawki bezpieczeństwa. Dlatego wszystkich posiadających 5.2.X uprasza się o jak najszybszą aktualizację. Z najważniejszych zmian biuletyn PHP.net wymienia:

  • poprawiono safe_mode w użyciu z tempnam()
  • poprawiono open_basedir w użyciu z posix_mkfifo()
  • dodano w pliku konfiguracyjnym opcjęmax_file_uploads„, oznaczającą limit wgrywanych plików w jednym żądaniu (domyślnie 20)
  • dodanie zabezpieczenie dla $_SESSION związanego z niewłaściwym przerwaniem i poprawiono sprawdzanie „session.save_path
  • poprawiono niewystarczająca walidację ciągu wejściowego w htmlspecialchars()

A poza tym naprawiono kilka wycieków pamięci i błędów wywalających php (SQLiteDatabase, PDORow, uksort). Można zapoznać się również ze wszystkimi zmianami w 5.2.12.