Zend Framework 1.10.0 wydane

Wczoraj odbyła się nie tylko premiera nowego produktu Apple (iPad), ale również Zend w końcu zamknął kolejną wersję swojego frameworka dla PHP – ZF w wersji 1.10.0.

Listę nowości opisałem przy okazji ukazania się wersji beta 1, dlatego nie będę tego powtarzał. Dodatkowo zmieniona została strona pobrań – teraz jeszcze bardziej zachęca się nas do skorzystania z Zend Server.

Aktualizacji nie ominęła dokumentacji projektu. Wprowadzono w końcu jasny podział na poszczególne wersje. Wprowadzono sekcję Learning Zend Framework oraz naniesiono poprawki w Reference Guide.

Download: ZF 1.10.0