Outlook Personal Folders File Format (PST)

Outlook 2007 - logo19 lutego Microsoft w końcu udostępnił specyfikację formatu pliku PST – Personal Folders File Format.

Format PST jest wykorzystywany od Outlook 97. Do wersji Outlook 2003 był kodowany w ANSI, co ograniczało pliki do 2 GB oraz nie wspierał dla Unicode.

Programy trzecie z każdą wersją tego programu pocztowego miały coraz większe problemy z bezpośrednim wyłuskaniem danych z plików PST lub dodaniem coś od siebie.

Microsoft czyniąc kolejny krok w stronę użytkowników i programistów (ale czemu tak późno) udostępnił specyfikację formatu PST. Dzięki temu dowiemy się jak czytać i zapisywać do niego dane. Jak również dowiemy się jakie są minimalne wymagania formatu, aby pliki PST były poprawnie rozpoznawane.

Tagged: