PHP 5.3.2 wydane

PHP w gałęzi 5.3 zaczyna się nam rozpędzać.

Dzisiaj wydano poprawioną wersję PHP 5.3.2, która usuwa 2 błędy związane z bezpieczeństwem (w sumie naprawiono ponad 100 błędów). Ale dodatkowo zawiera kilka uaktualnień oraz nowych funkcji:

  • problem z safe_mode, gdy parametr tempnam nie kończył się /
  • aktualizacja PCRE do wersji 8.00
  • aktualizacja libmagic do wersji 5.03
  • aktualizacja sqlite do wersji 3.6.22
  • obsługa libpng 1.4.0
  • obsługa kodowania SHA-256 i SHA-512
  • dodane funkcje: realpath_cache_size() i realpath_cache_get()
  • dodanie do filtrów opcji FILTER_FLAG_STRIP_BACKTICK

Po dokładniejsze dane dot. zmian w stosunku do 5.3.1 zapraszam na stronę changelog.

Download: PHP 5.3

Tagged: