1% podatku – to straszne! Komu pomóc?

Jeden procentZastanawiam się jaka będzie Wasza reakcja na tytuł dzisiejszego wpisu.
Może od razu wyjaśnię moją rozterkę. To straszne, że możemy rozdysponować tylko 1% podatku i to na dodatek wyłącznie na jedną sprawę z pieniędzy, które i tak oddajemy Państwu.

Skąd problem?

Z roku na rok coraz więcej fundacji, osób zabiega o nasz „jeden procent”. Coraz trudniej jest mi wybrać. Nigdy nie wybieram dużej organizacji, wolę wiedzieć że pomagam komuś konkretnemu lub osobom blisko mnie.

Ale mimo odsiania w moim wypadku dużych fundacji (np. Fundacja TVN, która z 1% w 2009 roku dostała 6,3 mln zł) oraz fundacji, które nie wspierają ciężko chorych (np. Fundacja Niechciane i Zapomniane, ZHP, Greenpeace??, WWF) pozostaje długa lista potrzebujących 🙁

W zeszłym roku wspieraliśmy Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku, które posiada również hospicjum dla dzieci.

W tym roku znalazłem przez przypadek fundację dzieciom „Zdążyć z pomocą”, która  pomaga dzieciom chorym i niepełnosprawnym. W ramach 1% możemy wspomóc konkretne dziecko.

Komu pomóc?

Szukania podsunęły mi Kacpra Wójcika (ur. 2005, dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a, wizytówka), Oliwię Deskę (ur. 2006, przepuklina oponowo-mózgowa, wizytówka) oraz Damiana Lackowskiego (ur. 1992, dziecięce porażenie mózgowe, wizytówka).
Natomiast stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi. Mecenat złotego serca.”  stara się pomóc Igusi Michalak, która prawdopodobnie jest chora na chorobę Crohna.

Aktualizacja (12:11): Agatka podesłała mi informację, że poprzez 1% (fundację „Zdążyć z pomocą”) możemy pomóc Lence Janickiej (ur. 2006, wizytówka), która cierpi na zanik mięśni. Możecie zobaczyć jak radzi sobie w codziennym życiu, jak i na co rodzice przeznaczają zebrane pieniążki.

Niestety w PIT można wybrać tylko 1-konkretny cel, dlatego postaram się w inny sposób pomóc pozostałym dzieciakom. A często jest potrzebna wielka pomoc: codzienne rehabilitacje, badania, operacje itp.

Polecam również Fundację Ewy Błaszczyk „AKOGO”, która stara się pomagać dzieciom z urazami mózgu (dzieci w śpiączce) i wybudować klinikę „Budzik” dla takich dzieci.
Jak bardzo potrzebna jest pomoc chorym dzieciom możecie przeczytać chociażby na onetowym bloguTo nie jest kraj dla chorych dzieci.

Najważniejsze

I najważniejsze na koniec. Bez różnicy na/dla kogo chcesz przeznaczyć swój „jeden procent” – najważniejsze, aby wybrać! I wpisać w swoim rocznym zeznaniu!
A każdy może wybrać coś dla siebie z wielgachnej grupy organizacji, które mogą się szczycić tytułem OPP m.in:

 1. Zabezpieczenie społeczne:
  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • działalność charytatywna
  • ochrona i promocja zdrowia
  • działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  • zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lob wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom
 2. Integracja i aktywizacja społeczna:
  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz organizacje i jednostki kościoła katolickiego i innych kościołów i związków wyznaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego
 3. Prawa i wolności człowieka i obywatela:
  • działalność na rzecz mniejszości narodowych
  • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
 4. Nauka, kultura, edukacja i wychowanie
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  • nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  • krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 5. Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa
  • porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  • upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
  • ratownictwo i ochrona ludności
  • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Wiele kategorii bym z listy usunął, ale może dzięki tak szerokiemu wyborowi każdy coś wybierze. Cała lista dostępna jest na stronie JedenProcent.