Zend Framework 1.10.4

Kwiecień programiści PHP korzystający z Zend Framework będą mile wspominać.

Na początku miesiąca przywitaliśmy wersję 1.10.3, a kończymy miesiąc z wersją 1.10.4. Najnowszą wersje, podobnie jak 1.10.2, zawdzięczamy Bug Hunt Days organizowanemu przez społeczność Zend Framework od kilku miesięcy.

Tym razem naprawiono aż 50 błędów. Dzięki poprawkom linia 1.10 stała się bezpieczniejsza i stabilniejsza.
Koordynator akcji Matthew Weier O’Phinney zwraca uwagę na 3, najważniejsze jego zdaniem poprawki:

  • ZF-7493 – istotna poprawa w wydajności serializacji Zend_Amf (wzrost szybkości do 200-300% w dużych zbiorach)
  • ZF-9263 – poprawka w Zend_Loader::isReadable() (eliminacja większości ostrzeżeń przy ładowaniu strony i wtyczek pod platformami Windows)
  • ZF-9504 –  bardziej wydajne generowanie wartości w Zend_XmlRpc_Value

Download: Zend Framework 1.10.4