Zend Framework coraz stabilniejsze – 1.10.5

W miniony weekend zakończyła się kolejna akcja The Bug Hunt Days w ramach projektu Zend Framework.

Jest to fantastyczna, spontaniczna akcja wśród programistów PHP. Tym razem zapaleńcy zamknęli 60 błędów. Obecnie linia 1.10 wygląda bardzo stabilnie.
Poprawiono m.in. Zend_Date::_getLocalizedToken, Zend_Paginator (problem z cachowaniem),  Zend_Filter_StripTags, Zend_Db_Table_Row_Abstract, Zend_Form_Element_Radio i wiele innych.
Pełna lista zmian.

Download: Zend Framework 1.10.5