BIND (serwer nazw) – konfiguracja

Debian - logoMoże dzisiejszy wpis nie będzie porywający, ale podczas ostatnich konfiguracji serwerów DNS naszła mnie ochota, aby pokazać początkującym osobom jak prosto skonfigurować własny serwer DNS.

Serwery DNS najłatwiej mówiąc są odpowiedzialne za zmianę nazwy domeny (np. matipl.pl) na adresy IP (np. 178.33.197.161). Maszynom o wiele prościej jest posługiwać się liczbami, natomiast ludziom napisami. Ktoś musi to zadanie wykonać.

W dzisiejszych czasach prawie każdy rejestrator pozwala korzystać z własnych serwerów DNS. Niestety udostępniają oni najczęściej bardzo prosty edytor bez możliwości większej ingerencji. Dlatego każdemu z nas, kto marzy np. o koncie Jabber/GoogleTalk we własnej domenie, czy podaniu wielu serwerów pocztowych przyda się własny serwer DNS. Nie wspominając, że prościej przenieść plik strefy między serwerami niż zapisy w panelu rejestratora.

Najpopularniejszym serwerem DNS jest BIND (nieraz nazywany named). Niestety nie jest on najpiękniejszym tworem ze względów bezpieczeństwa. O ile w dystrybucji PLD całość jest w więzieniu (jail) to niestety w takim Debianie nie.

Zabezpieczenie BIND-a

Pierwsze co musimy zrobić, aby posiadać własny serwer DNS to go zainstalować. W Debianie wystarczy wydać komendę:

[source lang=”bash”]# apt-get install bind9[/source]

Pięknie, ale musimy zrobić małe porządki, aby poczuć się trochę bezpieczniej. Całość BIND-a zamkniemy w katalogu /var/lib/named. Wyłączmy zatem nasz serwer DNS i do dzieła.

Całe szczęście BIND pozwala na definicję katalogu chrootowanego, dlatego zmieńmy parametr OPTIONS w pliku /etc/default/bind9 na:

[source]OPTIONS="-u bind -t /var/lib/named"[/source]

Świetnie, teraz utwórzmy potrzebne katalogi i przenieśmy konfigurację:

[source lang=”bash”]
mkdir -p /var/lib/named/etc
mkdir -p /var/lib/named/var/cache/bind
mkdir /var/lib/named/var/run
mkdir /var/lib/named/dev
mv /etc/bind /var/lib/named/etc
mv /var/run/bind /var/lib/named/var/run
[/source]

Na wszelki wypadek w starych miejscach (np. /etc/bind) możemy zostawić linki symboliczne dla pewności:

[source lang=”bash”]
ln -s /var/lib/named/etc/bind /etc/bind
ln -s /var/lib/named/var/run/bind/ /var/run/bind[/source]

Na koniec utwórzmy potrzebne urządzenia (null, random) w naszym jail-u i nadajmy odpowiednie prawa:

[source lang=”bash”]
mknod /var/lib/named/dev/null c 1 3
mknod /var/lib/named/dev/random c 1 8
chmod 666 /var/lib/named/dev/null /var/lib/named/dev/random
chown -R bind:nogroup /var/lib/named/var/*
chown -R bind:nogroup /var/lib/named/etc/bind[/source]

Jedynym problemem wydzielenia BIND do chroot’a jest problem z logowaniem zdarzeń. Musimy poinformować syslog jakie dodatkowe dane ma zbierać. Dlatego SYSLOGD w pliku /etc/default/syslogd powinien od teraz wyglądać następująco:

[source]SYSLOGD="-a /var/lib/named/dev/log"[/source]

Skończone. Przeładujmy syslogd oraz bind na koniec:

[source lang=”bash”]
# /etc/init.d/sysklogd restart
# /etc/init.d/bind9 start
[/source]

Konfiguracja

Jak wcześniej wspomniałem konfiguracja BIND-a jest bardzo prosta. W katalogu konfiguracyjnym (/var/lib/named/etc/bind/) znajdują się 2 pliki, które będą nas interesowały:

 • /var/lib/named/etc/bind/named.conf.options – konfiguracja usługi
 • /var/lib/named/etc/bind/named.conf.local – konfiguracja stref (domen), które obsługujemy

Mój plik named.conf.options wygląda następująco:

[source lang=”bash”]
options {
version "matipl DNS";
directory "/var/cache/bind";

forwarders { XXX.XX.XX.XX; };

auth-nxdomain no;
listen-on { YYY.YYY.YYY.YY; 127.0.0.1; };
allow-recursion { 127.0.0.1; };
};
[/source]

Znaczenie poszczególnych opcji:

 • ze względów bezpieczeństwa możemy podać w version cokolwiek
 • opcja directory to katalog roboczy BIND-a
 • forwarders – każdorazowe odpytywanie się Root Servers może okazać się mało wydajne, jeśli chcemy przyspieszyć ten proces wpiszmy tutaj adresy IP serwerów DNS naszego ISP, do którego wpięty jest serwer (droga zapytań będzie o wiele krótsza)
 • auth-nxdomain jako parametry przyjmuje yes/no, ustawia czy negatywne odpowiedzi zbuforowane przez serwer mają być traktowane jako autorytatywne
 • listen-on zawiera listę adresów IP, na których ma nasłuchiwać serwer nazw. Możemy wydzielić poszczególne IP (j.w) lub wpisać any;, wtedy będzie słuchał na wszelkich dostępnych
 • allow-recursion po wpisaniu 127.0.0.1 nasz serwer DNS będzie zamknięty na cykliczne zapytania. Jeśli ma to być Open DNS usuńmy zupełnie tą linijkę

Aby zacząć przygodę z domenami utwórzmy jeszcze 2 katalogi. Osobny dla domen, dla których będziemy serwerem podstawowym, osobno dla zapasowych:

[source lang=”bash”]
mkdir /var/lib/named/etc/bind/M
mkdir /var/lib/named/etc/bind/S
[/source]

W pliku named.conf.local definiujemy jakie strefy (domeny) chcemy obsługiwać przez nasz serwer DNS. Jeśli nasz BIND ma być serwerem podstawowym (primary) dla domeny domena.pl powinniśmy dodać we wspomnianym pliku:

[source lang=”bash”]
zone "domena.pl" {
type master;
file "/etc/bind/M/domena.pl";
notify yes;
allow-transfer { XXX.XXX.XXX.XX; };
};[/source]

Definicja strefy jest bardzo prosta:

 • zone „domena.pl” – nazwa strefy
 • type master – rodzaj serwera (master – primary, slave – secondary)
 • file „/etc/bind/M/domena.pl” – nazwa pliku z konfiguracją naszej strefy
 • notify yes – bardzo przydatna opcja, włącza automatyczne powiadamianie zapasowego serwera DNS o zmianach w strefie
 • allow-transfer { XXX.XXX.XXX.XX; } – adres serwera, który ma możliwość transferu całej strefy, powinny znaleźć się tutaj wyłącznie adresy IP zapasowych serwerów nazw

W następnej kolejności dla domena.pl musimy utworzyć wspomniany plik strefy. Przykładowy plik strefy:

[source lang=”bash”]
$TTL 86400
$ORIGIN domena.pl.
@ IN SOA dns1.domena.pl. root.domena.pl. (
2010111801 ;; serial
2H ;; refresh
1H ;; retry
7D ;; expire
1D ;; TTL
)
@ IN NS dns1.domena.pl.
@ IN NS dns2.domena.pl.

@ IN MX 10 mail.domena.pl.

@ IN A XXX.XX.XX.X
dns1 IN A XXX.XX.XX.X
dns2 IN A YYY.YY.YY.Y

www IN CNAME @
mail IN CNAME @
ftp IN CNAME www
[/source]

Plik strefy dzieli się na 3 sekcje: nazwa domeny i okres ważności wpisów, kto zarządza domeną oraz zawartość. Kiedyś wszelkie czasy podawane był w sekundach, dzisiaj możemy tworzyć „skróty” podając 1D (Day) lub 2H (Hours).Komentarze oznaczamy podwójnym średnikiem (;;). Zauważyliście powyżej zapewne kropki podawane na końcach domen – dns1.domena.pl., gdyby zabrakło kropki BIND automatycznie dokleiłby domenę z $ORIGIN. Wtedy z dns1.domena.pl zrobiłoby się dns1.domena.pl.domena.pl. I ostatnia sprawa: @ jest pewnego rodzaju zmienną, która przechowuje nazwę domeny.

Omówmy powyższy przykład:

 • $TTL 86400 – czas ważności rekordów w domenie (jednostka – sekundy)
 • $ORIGIN domena.pl. – nazwa domeny, którą plik strefy opisuje
 • @ IN SOA dns1.domena.pl. root.domena.pl. – rekord typu Start Of Authority (SOA), informuje jaki jest adres serwera primary DNS (dns1.domena.pl) oraz kto zarządza domeną (root@domena.pl). W adresie e-mail należy pamiętać, że @ zamieniamy na kropkę (.). Dodatkowo rekord SOA posiada własną strukturę:
  • 2010111801 ;; serial – numer seryjny domeny, przyjęło się że jego format to YYYYMMDDnn (rok – miesiąc – dzień – kolejny numer); po każdorazowej zmianie w tym pliku powinniśmy podbić numer
  • 2H ;; refresh – jak często serwery slave mają sprawdzać czy dane domeny nie zmieniły się na primary DNS (wg RFC 1035 wartość powinna być z przedziału 1200-43200 sekund)
  • 1H;; retry – czas, po którym secondary DNS na ponowić próbę kontaktu, gdy wcześniej się nie powiedzie (zalecana wartość 120-7200 sekund)
  • 14D ;; expire – po jakim czasie dane domeny mają zostać uznane za nieaktualny, gdy serwer secondary DNS nie będzie mógł skontaktować się z primary (zalecana wartość 1209600-2419200 sekund, czyli 2-4 tygodni)
  • 1D ;; TTL – Time To Live, długość ważności rekordu, czyli jak długo dane pobrane przez dany serwer DNS są ważne (zalecana wartość 86400-432000 sekund, czyli 1-5 dni)
 • @ IN NS dns1.domena.pl. – definicja serwerów DNS, które obsługują domenę domena.pl; jest to pole wymagane, bez tego nasza domena nie będzie działać. Minimalnie musimy podać 2 serwery. Jeśli ich adresy są w ramach naszej domeny (czyli wcześniej nie pełniły roli serwerów DNS) musimy podać ich adresy IP poprzez rekord IN A.

Reszta pliku strefy jest dowolna, ale omówimy co znaczą poszczególne wpisy.

Jak wspomniałem każda domena, musi mieć zdefiniowane swoje serwery DNS:

[source lang=”bash”]
@ IN NS dns1.domena.pl.
@ IN NS dns2.domena.pl.[/source]

Mogą to być oczywiście serwery spoza naszej domeny, np.:

[source lang=”bash”]
@ IN NS dns1.example.com.
@ IN NS dns2.example.com.[/source]

Jeśli jest to definicja serwerów nazw, które sami obsługujemy musimy rozwiązać nazwę dns1.domena.pl na adres IP:

[source lang=”bash”]
@ IN A XXX.XX.XX.X
dns1 IN A XXX.XX.XX.X
dns2 IN A YYY.YY.YY.Y[/source]

W ten oto sposób powiedzieliśmy światu, że domena.pl obsługuje maszyna o IP XXX.XX.XX.X, ma primary DNS na XXX.XX.XX.X, a secondary na YYY.YY.YY.Y. Gdybyśmy musieli „podpiąć” inne IP-ki pod domeną posługujemy się właśnie wpisami IN A.

Jeśli chcemy ustawić serwer poczty dla naszej domeny musimy posłużyć się rekordem IN MX:

[source lang=”bash”]
@ IN MX 10 mail.domena.pl.
[/source]

Wpis ten mówi, że wszelka poczta kierowana na @domena.pl ma być kierowana na serwer pocztowy mail.domena.pl o priorytecie 10. Priorytet przydaje się nam wtedy, gdy podamy kilka serwerów pocztowych.

Z naszego przykładu zostały nam jeszcze wpisy IN CNAME.

[source lang=”bash”]
www IN CNAME @
mail IN CNAME @
ftp IN CNAME www
[/source]

Najprościej mówiąc IN CNAME to alias, który tworzy sub-domenę. Najlepiej wskazywać na rekord IN A, niż inny IN CNAME.

Po wszystkim należy ponownie uruchomić usługę bind:

[source lang=”bash”]
# /etc/init.d/bind9 restart
[/source]

Secondary DNS

Dla naszego zapasowego serwera DNS konfiguracja usługi (named.conf.options) wygląda dokładnie tak samo (ew. zmieńmy IP). W tym wypadku nie tworzymy pliku strefy DNS, ponieważ będzie on ściągany z primary DNS. Jedyne co należy zrobić to w pliku named.conf.local zdefiniować strefy, które obsługujemy. Dla przykładu domena.pl:

[source lang=”bash”]
zone "domena.pl" {
type slave;
file "/etc/bind/S/domena.pl";
masters { ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ; };
};[/source]

Jak zapewne zauważyliście nie ma wpisu dotyczącego notify oraz allow-transfer, natomiast pojawia się opcja masters. Masters wskazuje nam na podstawowy serwer nazw naszej domeny. To wszystko. Po przeładowaniu BIND:

[source lang=”bash”]
# /etc/init.d/bind9 reload
[/source]

powinna pojawić się definicja strefy domena.pl w katalogu /etc/bind/S.

Sprawdzanie pliku ze strefą

Na początku naszej przygody z definiowaniem stref DNS na pewno przyda nam się program named-checkzone (paczka bind9utils), który służy do sprawdzenia poprawności naszego pliku strefy. Wywołanie jest bardzo proste.:

[source lang=”bash”]
# named-checkzone domena.pl /etc/bind/M/domena.pl[/source]

Jako pierwszy parametr podajemy nazwę domeny, natomiast po nim ścieżkę do pliku strefy tej domeny.

PS: Warto spojrzeć na rozwiązania konkurencji, np. PowerDNS.