Zniszczony bagaż przez Eurolot i odmowa reklamacji

Czego nie wkładać do bagażu rejestrowanego na lotnisku?

Uczmy się na historiach innych. Historia opisana na Wykopie uczy, aby wartościowych rzeczy (jak biżuteria, elektronika) nie przewozić w bagażu rejestrowanym przynajmniej samolotami Eurolotu.
Za co dokładnie Eurolot nie bierze odpowiedzialności?

a. Cash and securities
b. Jewelry, precious metals, precious stones, semiprecious stones
c. Electronic appliances : computers, portable computers, cameras, cellular
phones, other electronic devices, technical appliances and their
accessories
d. Optical appliences, perishable items,
e. Official documents, commercial documents, private documents,
f. Travel documents and other identification documents,
g. Keys,
h. Liquids ( except for the acid batteries for wheelchairs)
i. Drugs
j. Food,
k. Pieces of art, art work holding a high value