Server compromised due to publicly accessible Redis

Server compromised due to publicly accessible Redis

Tytułowy problem jest wałkowany od kilku miesięcy.
Redis stał się bardzo popularny. Sporo osób porzuca memcached i instaluje Redis pakując się w kłopoty. Zapominamy, że są to inne od siebie usługi, i nie wszystko out-of-box nadaje się do instalowania w warunkach produkcyjnych.
Kevin Chen o tym zapomniał i opisał swoją historię z otwartym Redisem na świat.