• Dzieci widzą, dzieci robią…

    Children see, Children do – bardzo ciekawa kampania stworzona przez australijską organizację Child Friendly. Przedstawia rzecz oczywistą: dorośli nie zwracają uwagi przy kim okazują negatywne emocje…