• Google Gears dla Safari

    Google stworzył wersję beta swojego „przyspieszacza” – Google Gears. Gears został stworzony z myślą, aby móc pracować off-line w przeglądarce internetowej oraz przyspieszyć działanie aplikacji internetowych…