• PHP, chroot & opcache

    W odległych czasach przed PHP 5.2 (listopadem 2006) biblioteki w PHP były małe, frameworki dla PHP prawie nie istniały, dopiero tworzył się Zend Framework 1.0. A aplikacje…

  • PHP – opcache vs APC?

    W 2010 roku polecałem Wam korzystanie z APC, który miał w tamtym czasie bardzo dobre wsparcie, a na rynku zaczął wtedy dominować PHP 5.3. APC z…