• Zend Server + Xdebug

    Xdebug jest bardzo pomocnym narzędziem. Służy do profilowania i debugowania aplikacji napisanych w PHP. Gdy mamy Linuksa instalacja ogranicza się prawie do wydania komendy pecl install…

  • Zend Server – co to jest?

    Zend Server jest kompletnym środowiskiem wykorzystywanym jako Web Application Server. Namiastką tego zestawu był w systemie Windows WAMP. Dzięki niemu nie tylko nie musimy osobno instalować…