Manifestacja przed ambasadą Serbii


Jeśli ktoś chciałby zamanifestować swoją solidarność z Serbią i kosowskimi Serbami jutro jest do tego najwłaściwsza okazja w Warszawie przed ambasadą Serbii.

Manifestacja przed ambasadą Serbii
ul. Rolna 175 A/B
23 lutego o godz. 12

Poniżej zamieszczam oficjalne oświadczenie ze spotkania Święty Synod Biskupów Serbskiej Cerkwi Prawosławnej:

Cerkiew ogłasza, iż Kosowo i Metochia było i musi pozostać integralną częścią Serbii zgodnie z Zasadami ONZ, Rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244, jak i innymi konwencjami międzynarodowymi dotyczącymi praw człowieka i praw narodów mówiących o nietykalności i uznaniu granic danego państwa. Wszelkie inne rozwiązania będą naruszeniem Boskiej i ludzkiej sprawiedliwości, będą gwałtem, który wywoła długofalowe konsekwencje zarówno dla Bałkan jak i Europy

Jeśli nie wiesz o co chodzi, zapraszam do artykułu Kosowo – prowincja Serbii
PS: Proszę nie patrzeć, że w proteście bierze udział Młodzież Wszechpolska, za którą delikatnie mówiąc nie przepadam, liczy się cel.