ZendFramework 1.6 w drodze…

22 lipca ukazała się wersja 1.6 RC1 znanego frameworka dla PHP – Zend Framework.
W 1.6 bardzo wiele nowości, m.in.:

  • obsługa sesji w oparciu o bazę danych
  • API do obsługi reCaptcha
  • obsługa dla SOAP (klient, serwer, WSDL Generation)
  • obsługa kodowania bazy danych (obsługa Character Set w DB Adapter)
  • Zend File Transfer (komponent do obsługi uploadu, w przyszłości downloadu)
  • Paginator Component (obsługa paginacji)
  • nowe helpery widoku (Flash, Quicktime, Object, and Page)
  • Lucene w wersji 2.3
  • integracja z Dojo (JavaScript toolkit)

Idzie ku dobremu…