• ZendFramework i PHPUnit

    Aktualna wersja Zend Framework wspomaga tworzenie testów jednostkowych. Wykorzystuje do tego znaną paczkę PHPUnit dostępną w repozytorium PEAR. Obecnie po utworzeniu naszego projektu opartego o ZF…

  • ZendFramework 1.9

    Z końcem lipca Zend udostępnił kolejną wersję swojego frameworku dla PHP. Od wersji 1.8 wydanej w maju poprawiono ponad 700 błędów. Nie wiem czy się z…

  • ZF: Zend_Navigation

    Jako, że w Zend Framework 1.8 pojawił się nowy komponent do generowania menu, map stron itp. – Zend_Navigation chciałem z niego skorzystać w aktualnym projekcie, aby…