ZendFramework 1.8 już poprawiony

Zend FrameworkRaptem 13 dni po ukazaniu się wersji 1.8 Zend Frameworka została opublikowana kolejna wersja – 1.8.1.
W tym czasie udało się naprawić 68 zgłoszeń! Najważniejsze poprawki:

  • zmieniona wersja Dojo w ZF (1.2 na 1.3)
  • Zend_Loader::registerAutoload() jako alias do Zend_Loader_Autoloader
  • poprawki w Zend_Application
  • generowanie modułów i elementów wewnątrz modułów (Zend_Tool)
  • usprawnienia do Zend_Amf 

Wydaje się, że Zend powoli przystosowuje się do rynku i wypuszcza nowe wersje bez dogłębnych testów przerzucając tę czynność na zwykłych użytkowników!

Download: Zend Framework 1.8.1