• Dokument zrealizowany przez rząd RP na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii. Autorem filmu jest Eugeniusz Cękalski.