This is Poland (1941)

Dokument zrealizowany przez rząd RP na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii.
Autorem filmu jest Eugeniusz Cękalski.

Tagged: