• Dokument zrealizowany przez rząd RP na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii. Autorem filmu jest Eugeniusz Cękalski.

  • Śmierć za granicą

    Nie lubię prywaty na blogu, dlatego dużo jej tutaj dzisiaj nie doświadczycie. Nigdy wcześniej nie zastanawiałem się, jak bardzo skomplikowaną sprawą jest śmierć bliskiej osoby poza…