• Polska ma problem z wolnością słowa?

    Polska znalazła się na ostatnim! miejscu najnowszego raportu Reporterów bez Branic spośród krajów UE. W czołówce listy znalazły się takie kraje jak Estonia, Norwegia, Szwecja czy…