Polska ma problem z wolnością słowa?

Polska znalazła się na ostatnim! miejscu najnowszego raportu Reporterów bez Branic spośród krajów UE.
W czołówce listy znalazły się takie kraje jak Estonia, Norwegia, Szwecja czy Słowacja. Czyli jeśli się chce być fair, to można.

Co ciekawe z raportu wynika, że zacierają się różnice pomiędzy dziennikarzami tradycyjnych mediów, a blogerami, m.in. pod względem zatrzymań. W obecnej chwili w więzieniach na świecie znajduje się 64 blogerów.